Център за еврейско-българско сътрудничество

Contacts

contact-png Address:

4 “Baba Ganka” Sq., fl. 4

8000 Burgas, Bulgaria

phone: +359 56 896 480

fax: +359 56 896 489

e-mail: center.alef@gmail.com